Strona główna
UWAGA!!! W związku z kolejnym naborem do działania POIG 4.4 została uruchomiona nowa wersja LSI. Wcześniejsza wersja LSI, umożliwiająca edycję (uzupełnienia) i ocenę wniosków z poprzednich naborów, znajduje się pod adresem:
https://lsi3.parp.gov.pl

Przedsiębiorcy chcący złożyć wniosek do działania 4.4 POIG muszą zarejestrować się w bazie danych o ile nie posiadają konta użytkownika założonego podczas poprzedniej rundy aplikacyjnej.

W celu rejestracji nowego użytkownika proszę o naciśnięcie przycisku Rejestracja w lewym menu. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól proszę nacisnąć przycisk "Zarejestruj się". Następnie proszę kliknąć link znajdujący się w wiadomości przesłanej na wskazany przez Państwa adres e-mail.

W trakcie ponownej wizyty w Generatorze wystarczy nacisnąć przycisk Logowanie w lewym menu. Następnie należy wprowadzić login i hasło i nacisnąć przycisk "Zaloguj". Na tej samej stronie znajduje się link do mechanizmu służącego do przypomnienia hasła.

Uwaga!!! Wszelka korespondencja do Wnioskodawcy generowana automatycznie przez Lokalny System Informatyczny (LSI) będzie kierowana na adres e-mail podawany przy rejestracji konta oraz adresy osób do kontaktu podane we wniosku. Adres przypisany do konta może zostać zmieniony w zakładce "Edycja konta". Jednocześnie informujemy, że brak jest możliwości przenoszenia wniosków pomiędzy użytkownikami (wniosek wypełniony pod jednym loginem nie może zostać przeniesiony pod inny).